X

0

Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.

THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH TÍCH ĐIỂM ĐỔI QUÀ TỪ 01/10/2020

Nhằm gia tăng quyền lợi dành cho tất cả các Quý khách hàng, Công ty TNHH Thời Trang Số 9 ban hành Thông báo về việc triển khai chương trình “Tích điểm Đổi quà” với nội dung cụ thể được trình bày dưới đây:

1. Tên chương trình: “Tích điểm Đổi quà”

2. Phạm vi áp dụng: Toàn bộ khách hàng mua hàng tại hệ thống showroom và online.

3. Thời gian triển khai: Từ ngày 01/10/2020 đến khi có quyết định chấm dứt thực hiện chương trình.

4. Nôi dung chương trình:

Kể từ ngày 01/10/2020, khách hàng mua hàng tại hệ thống showroom và online của G9 moza sẽ được tự động tích điểm ứng với số tiền trên hóa đơn thanh toán. Khách hàng có thể sử dụng số điểm tích lũy được để thanh toán các hóa đơn mua hàng lần sau (áp dụng đồng thời với tất cả các chương trình ưu đãi khác như thẻ VIP, giảm giá, đồng giá… trừ trường hợp Công ty có quy định khác) hoặc để đổi lấy quà tặng bằng hiện vật khi có chương trình của G9 moza.

5. Tỷ lệ quy đổi và các nguyên tắc quy đổi, sử dụng điểm tích lũy

– Số điểm tích lũy tương ứng với 1.5% giá trị hóa đơn mua hàng và được làm tròn số xuống
– 1 điểm tích lũy = 1.000đ tiền mua hàng.
– Việc quy đổi sẽ tính theo từng hóa đơn mua hàng và theo nguyên tắc làm tròn số xuống.
– Điểm tích lũy của khách sẽ được cộng dồn sau mỗi lần mua hàng.
– Điểm tích lũy chỉ được sử dụng để thanh toán hóa đơn và/hoặc đổi quà tại cho hóa đơn mua hàng lần sau.
– Khách hàng có thể tùy chọn sử dụng điểm tích lũy trong 01 lần hoặc nhiều lần.

6. Kỳ tích lũy và sử dụng điểm:

Kỳ tích lũy và sử dụng điểm được quy định là 2 năm, bắt đầu từ ngày 1/10 đến hết ngày 30/9 của năm sau đó 2 năm. Hết thời hạn này, nếu khách không sử dụng hoặc sử dụng không hết số điểm đã tích lũy được trong kỳ, thì khi chuyển sang kỳ tích lũy mới, toàn bộ số điểm đã tích lũy còn lại của kỳ trước đó sẽ trở về 0.