X

0

Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.

Chính sách khách VIP

Áp dụng từ ngày 21/10/2020

I – Chính sách chung

Khách hàng mua hàng tại hệ thống showroom và kênh bán hàng online của G9 moza sẽ được ghi nhận tích lũy doanh số mua hàng trên hệ thống phần mềm, khi đạt mức tích lũy theo quy định sẽ trở thành khách hàng VIP và được hưởng các chính sách ưu đãi dành riêng cho từng hạng VIP theo từng chương trình.

Có 3 hạng khách hàng VIP gồm:
– Khách VIP Bạc (Silver VIP)
– Khách VIP Vàng (Gold VIP)
– Khách VIP Kim Cương (Diamon VIP).

II – Chính sách ưu đãi cho từng hạng VIP

1. Khách VIP Bạc

Mức tích lũy: Tích lũy được 15.000.000đ tiền hàng
Quyền lợi:
+ Mua hàng: Được giảm 10% với tất cả sản phẩm nguyên giá.
+ Sinh Nhật: Được giảm 50% cho 01 sản phẩm bất kỳ khi mua trong tháng có ngày sinh nhật của khách hàng

2. Khách VIP Vàng

Mức tích lũy: Tích lũy được 20.000.000đ tiền hàng.
Quyền lợi
+ Mua hàng: Được giảm 15% với tất cả sản phẩm nguyên giá.
+ Sinh Nhật: Được giảm 50% cho 02 sản phẩm bất kỳ khi mua trong tháng có ngày sinh nhật của khách hàng

3. Khách VIP Kim Cương

Mức tích lũy: Tích lũy được 30.000.000đ tiền hàng
Quyền lợi:
+ Mua hàng: Được giảm 20% với tất cả sản phẩm nguyên giá.
+ Sinh Nhật: Được giảm 50% cho 03 sản phẩm bất kỳ khi mua trong tháng có ngày sinh nhật của khách hàng

Ghi chú: Các ưu đãi dành cho khách hàng VIP không được áp dụng đồng thời với các chương trình ưu đãi khác, trừ trường hợp Công ty có quy định khác.