G9/MT 15024

1.789.000 ₫

G9/MT 15024

1.789.000 ₫

Manto dạ dáng ngắn, thêu hoa dây tỉ mỉ và tinh tế.

Chất liệu:
Măng tô dạ 2 lớp
Thành phần:
80% sợi len; 20% sợi tổng hợp
Lớp lót 100% sợi tổng hợp

SKU:  aa2215de5c69 Category:  .
Share:

Mô tả sản phẩm

Manto dạ dáng ngắn, thêu hoa dây tỉ mỉ và tinh tế.

Chất liệu:
Măng tô dạ 2 lớp
Thành phần:
80% sợi len; 20% sợi tổng hợp
Lớp lót 100% sợi tổng hợp